Psihosocialno svetovanje

Psihološko oz. psihosocialno svetovanje je usmerjeno v klinično zdravo osebo; torej v posameznike, ki nimajo duševne motnje, imajo pa določene psihične težave, povezane z težavami v  vsakdanjem življenju. Svetovanje se osredotoča predvsem na sedanjost in prihodnost strank, na preteklost pa le v tolikšni meri, kolikor je to potrebno za samo razumevanje problema, ki se kaže v tukaj in zdaj.

Ameriško združenje za svetovanje (ACA) svetovanje opredeljuje kot profesionalen odnos za opolnomočenje raznolikih posameznikov, družin in skupin, da dosežejo cilje na področju duševnega zdravja, blagostanja, izobrazbe in kariere (ACA, 2010).

Evropsko združenje za svetovanje (EAC) svetovanje definira kot interaktivni učni proces, v katerega sta vključena svetovalec in klient (posamezniki, družine, skupine in institucije). Svetovanje se ukvarja z naslavljanjem in reševanjem specifičnih problemov, sprejemanjem odločitev, shajanjem s kriznimi situacijami, izboljševanjem odnosov, razvojnimi problemi, spodbujanjem in razvojem samozavedanja, delom s čustvi, mislimi in zaznavami, notranjimi in zunanjimi konflikti. Splošni cilj svetovanja je ponuditi klientu priložnost, da se na sebi lasten način prizadeva živeti bolj domiselno in zadovoljujoče kot posameznik in član širše družbe (EAC, 2013).

Pomagamo vam lahko pri težavah kot so:

 • ohranjanje in skrbi za družinske odnose
 • težave v medosebnih odnosih
 • partnerske težave,
 • skrbi za lastno psihično in telesno dobro počutje,
 • pomoč pri izgubi prekomerne telesne teže
 • motnje hranjenja oz. čustveno prenajedanje
 • stres in izgorelost,
 • različne vrste odvisnosti,
 • premagovanje tesnobe, strahu, anksioznosti in drugih čustvenih problemov,
 • Strahovi (pred stiki z več ljudmi, pred odprtimi/zaprtimi prostori, pred avtoritetami,  pred vožnjo z letali, dvigali, tuneli)
 • Potrtost in brezvoljnost do življenja
 • Anksiozne in depresivne motnje
 • Reševanje težkih problemov, negotovosti pred pomembnimi odločitvami (usmerjanje lastnega življenja, kariere, vzgoje otrok inp.)
 • Vzgoja otrok, skrb za ostarele starše
 • informiranje o dostopnosti drugih oblik pomoči.

Pri psihološkem svetovanju uporabljamo elemente vedenjsko – kognitivne terapije. Namen svetovanja je v opolnomočenju  posameznika preko udejanjanja individualnih ciljev in vrednot, ki temeljno vplivajo na kakovosti življenja.