Psihoanaliza

Ena izmed metod zdravljenja duševnih stisk je psihoanaliza. Začetnik psihoanalitičnega pristopa je Sigmund Freud, njegova osnovna teza pa je, da čeprav se ljudje svojih občutkov in motivov za ravnanje ne zavedamo povsem, ta nezavedni del pogosto vodi naše doživljanje in ravnanje. Psihoanalitični pristopi so bili kasneje dopolnjeni in nadgrajeni s številnimi novimi spoznanji.

Psihoanaliza temelji na raziskovanju nezavednega. Psihoanaliza se torej ne osredotoča na razreševanje problematičnih simptomov, temveč temelji na ozaveščanju dejavnikov, ki so povzročili duševne stiske. Poseben poudarek je na tem, da psihoanalitik in klient raziskujeta klientovo nezavedno ter zgodnje izkušnje, predelujeta boleče izkušnje iz preteklosti. Psihoanalitik nezavedno prepozna v prostih asociacijah, fantazijah, idejah in spodrsljajih.  Ozaveščanje nezavednega omogoča boljše poznavanja lastnega notranjega sveta, posledica tega pa so globlje osebnostne spremembe.