Izobraževanja

Preko izobraževanj, delavnic in predavanj pomagamo ljudem v medsebojnih odnosih, podajamo znanje z različnih področji psihologije, skupaj izvajamo vaje, ki pomagajo pri urejanju odnosov, premagovanju stresa, krepitvi samopodobe. Znotraj skupine delimo izkušnje, tegobe, si medsebojno pomagamo in iščemo skupne rešitve ter širimo obzorja.

Kompetence

Oblikovanje kompetenc za vodilno ali prodajno osebje, izvedba meritve kompetenc, vključeno s 360 stopinjsko povratno informacijo, svetovanje po izvedeni meritvi.

Coaching

individualni ali skupinski (zelo majhne skupine) coachingi vodilnih in ostalih zaposlenih, izboljšujejo lastno udejstvovanje v službi, spodbujajo kreativnost, zadovoljstvo pri delu in vodijo k doseganju večje produktivnosti.

Izobraževanje in treningi

Izobraževanje s področja veščin vodenja in veščin prodaje.

Letni pogovori

Načrtovalno motivacijsko in razvojno orodje, oblikovanje sistema, usposabljanje za izvajanje, podajanje povratnih informacij vodjem ter coaching vodjem, izdelava poročil in planov glede razvrščanja zaposlenih, izobraževanja, klime in kulture ter motivacije.

Kriteriji ocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti

Oblikovanje kriterijev, tako da odražajo realno in želeno stanje organizacije, oblikovanje sistema in vključitev v gibljivi del nagrajevanja, evalvacija izvajanja.