Psihoterapija

Psihoterapija ponuja priložnost, da ob pomoči strokovnjaka uspešno odpravite vzroke in simptome duševnih motenj, čustvenih težav, stisk in težav v medosebnih odnosih ter osebnostno zorite.

Sodobna definicija psihoterapijo opredeljuje kot samostojno znanstveno-strokovno disciplino, ki se ukvarja z zdravljenjem duševnih težav oziroma motenj in pri tem uporablja psihološke metode. Zdravljenje izvaja ustrezno usposobljen in kvalificiran strokovnjak – psihoterapevt.

Cilj obravnave je odstraniti ali preoblikovati simptome, spremeniti moteče oblike doživljanja in vedênja ter podpreti osebno rast človeka kot bio-psiho-socialnega bitja, da bi dosegli spremembe, ki človeku omogočijo boljšo izrabo potencialov ter kakovostnejše odnose in življenje nasploh.

Vrsta raziskav potrjuje, da je ključni dejavnik psihoterapevtskega zdravljenja odnos med terapevtom in pacientom, ki mu pravimo tudi terapevtska delovna aliansa (zveza).

Raziskave uvrščajo psihoterapijo med zelo učinkovite metode zdravljenja, pri večini duševnih težav in motenj je učinkovitejša tudi od zdravil.