Storitve

Psihosocialno svetovanje

Psihosocialno svetovanje je usmerjeno v klinično zdravo osebo; torej v posameznike, ki nimajo duševne motnje, imajo pa določene psihološke stiske oz. izzive, povezane z težavami v  vsakdanjem življenju. Svetovanje se osredotoča predvsem na sedanjost in prihodnost strank, na preteklost pa le v tolikšni meri, kolikor je to potrebno za samo razumevanje problema, ki se kaže v tukaj in zdaj.

Ameriško združenje za svetovanje (ACA) svetovanje opredeljuje kot profesionalen odnos za opolnomočenje raznolikih posameznikov, družin in skupin, da dosežejo cilje na področju duševnega zdravja, blagostanja, izobrazbe in kariere (ACA, 2010).

Evropsko združenje za svetovanje (EAC) svetovanje definira kot interaktivni učni proces, v katerega sta vključena svetovalec in klient (posamezniki, družine, skupine in institucije). Svetovanje se ukvarja z naslavljanjem in reševanjem specifičnih problemov, sprejemanjem odločitev, shajanjem s kriznimi situacijami, izboljševanjem odnosov, razvojnimi problemi, spodbujanjem in razvojem samozavedanja, delom s čustvi, mislimi in zaznavami, notranjimi in zunanjimi konflikti. Splošni cilj svetovanja je ponuditi klientu priložnost, da se na sebi lasten način prizadeva živeti bolj domiselno in zadovoljujoče kot posameznik in član širše družbe (EAC, 2013).

Pomagamo vam lahko pri težavah kot so:

 • ohranjanje in skrbi za družinske odnose
 • težave v medosebnih odnosih
 • partnerske težave,
 • skrbi za lastno psihično in telesno dobro počutje,
 • pomoč pri izgubi prekomerne telesne teže
 • motnje hranjenja oz. čustveno prenajedanje
 • stres in izgorelost,
 • različne vrste odvisnosti,
 • premagovanje tesnobe, strahu, anksioznosti in drugih čustvenih problemov,
 • Strahovi (pred stiki z več ljudmi, pred odprtimi/zaprtimi prostori, pred avtoritetami,  pred vožnjo z letali, dvigali, tuneli)
 • Potrtost in brezvoljnost do življenja
 • Anksiozne in depresivne motnje
 • Reševanje težkih problemov, negotovosti pred pomembnimi odločitvami (usmerjanje lastnega življenja, kariere, vzgoje otrok inp.)
 • Vzgoja otrok, skrb za ostarele starše
 • informiranje o dostopnosti drugih oblik pomoči.

Pri psihosocialnem svetovanju uporabljamo elemente vedenjsko – kognitivne terapije. Namen svetovanja je v opolnomočenju  posameznika preko udejanjanja individualnih ciljev in vrednot, ki temeljno vplivajo na kakovosti življenja.

Psihoterapija

Psihoterapija ponuja priložnost, da ob pomoči strokovnjaka uspešno odpravite vzroke in simptome duševnih motenj, čustvenih težav, stisk in težav v medosebnih odnosih ter osebnostno zorite.

Sodobna definicija psihoterapijo opredeljuje kot samostojno znanstveno-strokovno disciplino, ki se ukvarja z zdravljenjem duševnih težav oziroma motenj in pri tem uporablja psihološke metode. Zdravljenje izvaja ustrezno usposobljen in kvalificiran strokovnjak – psihoterapevt.

Cilj obravnave je odstraniti ali preoblikovati simptome, spremeniti moteče oblike doživljanja in vedênja ter podpreti osebno rast človeka kot bio-psiho-socialnega bitja, da bi dosegli spremembe, ki človeku omogočijo boljšo izrabo potencialov ter kakovostnejše odnose in življenje nasploh.

Vrsta raziskav potrjuje, da je ključni dejavnik psihoterapevtskega zdravljenja odnos med terapevtom in pacientom, ki mu pravimo tudi terapevtska delovna aliansa (zveza).

Raziskave uvrščajo psihoterapijo med zelo učinkovite metode zdravljenja, pri večini duševnih težav in motenj je učinkovitejša tudi od zdravil.  

Psihoanaliza

Ena izmed metod zdravljenja duševnih stisk je psihoanaliza. Začetnik psihoanalitičnega pristopa je Sigmund Freud, njegova osnovna teza pa je, da čeprav se ljudje svojih občutkov in motivov za ravnanje ne zavedamo povsem, ta nezavedni del pogosto vodi naše doživljanje in ravnanje. Psihoanalitični pristopi so bili kasneje dopolnjeni in nadgrajeni s številnimi novimi spoznanji.

Psihoanaliza temelji na raziskovanju nezavednega. Psihoanaliza se torej ne osredotoča na razreševanje problematičnih simptomov, temveč temelji na ozaveščanju dejavnikov, ki so povzročili duševne stiske. Poseben poudarek je na tem, da psihoanalitik in klient raziskujeta klientovo nezavedno ter zgodnje izkušnje, predelujeta boleče izkušnje iz preteklosti. Psihoanalitik nezavedno prepozna v prostih asociacijah, fantazijah, idejah in spodrsljajih.  Ozaveščanje nezavednega omogoča boljše poznavanja lastnega notranjega sveta, posledica tega pa so globlje osebnostne spremembe. 

Osebnostni trening – Coaching

Današnji čas je poln različnih negotovosti, obdobja varnosti in udobja so vse krajša, spremembe pa so vse bolj hitre in pogoste. Za življenje v takih pogojih nam pride prav psihična trdnost, ki nas vodi k lahkotnejšemu soočanju z dnevnimi ovirami, izzivi in težavami, razvijanju naših potencialov/talentov, uresničevanju naših želja ter mirnejšemu soočenju in reševanju težkih življenjskih situacij.

Na osebnostnih treningih (coachingih) vam pomagamo, da se naučite:

 • Odkrivati in razvijati svoje moči in  talente na osebnem in poklicnem področju
 • Krepiti svoje osebnostne potenciale
 • Krepiti samozavest, samopodobo in notranji jaz
 • Zaznati in uresničevati lastne potrebe, želje in cilje ter graditi prostor za lastno srečo
 • Razviti veščine reševanja konfliktov z učenjem asertivne komunikacije
 • Obvladovati napetosti, nemire in negativne občutke
 • Pridobiti veščine in spretnosti pri soočanju s problemi, nenadnimi težkimi situacijami in težavnimi v življenju
 • Lažje obvladati stresne situacije ter prenašati napetosti in zahteve življenja
 • Preprečiti potencialno izčrpanost in izgorelost

Storitev coachinga izvajamo tako za posameznike kot za organizacije. K osebnostnemu treningu– coachingu pristopamo celovito, pri čemer uporabljamo elemente sodobnih coaching pristopov, vključno z Nevrolingvističnim programiranjem, New Code, ACT coachingom ter uporabo vedenjsko kognitivnih elementov.

Psihološka testiranja

S pomočjo psihodiagnostičnih inštrumentov  spoznamo posameznikove sposobnosti, osebnostne lastnosti, njegova močna področja in morebitne ovire za doseganje ciljev, pri  upravljanju lastnega življenja  in  razvoju kariere. Rezultati nam opišejo in napovejo posameznikovo delovanje v  različnih življenjskih situacijah.  So objektiven, veljaven in zanesljiv pokazatelj umskega in osebnostnega potenciala.

Izobraževanja

Preko izobraževanj, delavnic in predavanj pomagamo ljudem v medsebojnih odnosih, podajamo znanje z različnih področji psihologije, skupaj izvajamo vaje, ki pomagajo pri urejanju odnosov, premagovanju stresa, krepitvi samopodobe. Znotraj skupine delimo izkušnje, tegobe, si medsebojno pomagamo in iščemo skupne rešitve ter širimo obzorja.

Kompetence

Oblikovanje kompetenc za vodilno ali prodajno osebje, izvedba meritve kompetenc, vključeno s 360 stopinjsko povratno informacijo, svetovanje po izvedeni meritvi.

Coaching

Individualni ali skupinski (zelo majhne skupine) coachingi vodilnih in ostalih zaposlenih, izboljšujejo lastno udejstvovanje v službi, spodbujajo kreativnost, zadovoljstvo pri delu in vodijo k doseganju večje produktivnosti.

Izobraževanje in treningi

Izobraževanje s področja veščin vodenja in veščin prodaje.

Letni pogovori

Načrtovalno motivacijsko in razvojno orodje, oblikovanje sistema, usposabljanje za izvajanje, podajanje povratnih informacij vodjem ter coaching vodjem, izdelava poročil in planov glede razvrščanja zaposlenih, izobraževanja, klime in kulture ter motivacije.

Kriteriji ocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti

Oblikovanje kriterijev, tako da odražajo realno in želeno stanje organizacije, oblikovanje sistema in vključitev v gibljivi del nagrajevanja, evalvacija izvajanja.