Osebnostni trening – Coaching

Današnji čas je poln različnih negotovosti, obdobja varnosti in udobja so vse krajša, spremembe pa so vse bolj hitre in pogoste. Za življenje v takih pogojih nam pride prav psihična trdnost, ki nas vodi k lahkotnejšemu soočanju z dnevnimi ovirami, izzivi in težavami, razvijanju naših potencialov/talentov, uresničevanju naših želja ter mirnejšemu soočenju in reševanju težkih življenjskih situacij.

Na osebnostnih treningih (coachingih) vam pomagamo, da se naučite:
  • Odkrivati in razvijati svoje moči in  talente na osebnem in poklicnem področju
  • Krepiti svoje osebnostne potenciale
  • Krepiti samozavest, samopodobo in notranji jaz
  • Zaznati in uresničevati lastne potrebe, želje in cilje ter graditi prostor za lastno srečo
  • Razviti veščine reševanja konfliktov z učenjem asertivne komunikacije
  • Obvladovati napetosti, nemire in negativne občutke
  • Pridobiti veščine in spretnosti pri soočanju s problemi, nenadnimi težkimi situacijami in težavnimi v življenju
  • Lažje obvladati stresne situacije ter prenašati napetosti in zahteve življenja
  • Preprečiti potencialno izčrpanost in izgorelost

Storitev coachinga izvajamo tako za posameznike kot za organizacije. K osebnostnemu treningu– coachingu pristopamo celovito, pri čemer uporabljamo elemente sodobnih coaching pristopov, vključno z Nevrolingvističnim programiranjem, New Code, ACT coachingom ter uporabo vedenjsko kognitivnih elementov.